side

fredag 30. januar 2015

Personlig hygiene: Av og påkledning

Av- og påkledning
• God tid
• Pasienten skal gjøre mest mulig selv
 • Starte påkledning på minst bevegelig side
• Starte avkledning på mest bevegelige eller minst smertefulle side (arm eller ben)
• Hjelpemidler som strømpepåtrekker kan bidra til økt selvhjulpenhet