side

onsdag 11. februar 2015

Når døden har inntruffet - rutiner for helsefagarbeidere.

Rutiner for helsefagarbeidere:

• fagansvarlig som er på jobb varsles med en gang – har ansvaret
• i alle kommuner er det utarbeidet retningslinjer for hva som skal skje når en pasient dør
• ta tid til stillhet når døden har inntruffet Skriv ned tidspunktet, hvordan pasienten døde, og hvem som var til stede
• det vanlig at en lege undersøker den avdøde og konstaterer at døden er inntrådt - skriver dødsattest
• rommet ryddes og pyntes med lys og blomster
 • pårørende tar så kontakt med et begravelsesbyrå som tar seg av det som skal skje videre.
 • det vanlig at en lege undersøker den avdøde og konstaterer at døden er inntrådt - skriver dødsattest • rommet ryddes og pyntes med lys og blomster
 • pårørende tar så kontakt med et begravelsesbyrå som tar seg av det som skal skje videre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar