side

tirsdag 10. mars 2015

Diabetes 2 kort om sykdomslære og pleie

Husk å være kritisk og at dette er mitt eget samling av notater og dette kan ikke brukes som veileder. Sjekk alle faglige retningslinjer og vær kritisk. 


Diabetes type 2 er en livsstilsykdom, de fleste som får diabetes 2 er over 40 år. Noen av årsakene at man utvikler diabetes er : fedme, arv og mangle på fysisk aktivitet. Andre ting som øker sannsynlighet for å utvikle diabetes 2 er: røyking, bruk av medisiner, høyt kolesterol, hjerte og karsykdommer eller svangerskap.

Symptomene er: trøtthet, depresjon, vannlating, tørst, vekttap og infeksjoner.

Behandling er som regel: økt aktivitet, sunt kosthold, redusering av vekt, røykeslutt.

Les mer om Diabetes på NHI sin side

Diabetes og sykepleie

Diabetes og ernæring

mer informasjon om diabetes og mat:
www.shdir.no nasjonale kliniske retningslinjer. Diabetes. Forebygging diagnostikk og behandling
www.mat.no Brosjyren: ;Måltidet - en verfi å ta vare på 
www.novonordisk.no karbohydrater og insulin


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar