side

søndag 28. september 2014

Hvorfor bli helsefagarbeider

Ønsker du en spennende og givende jobb? Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid til mennesker som trenger det.

kilde: www.sites.helsedirektoratet.no/  besøk også helsedirektoriatetet sin side her

helsearbeiderfag på Vg2, :
  • helsefremmende arbeid (sykdomslære, sykepleie, kosthold, førstehjelp)
  • yrkesutøvelse (etikk, planlegging, dokumentasjon, lover og forskrifter)
  • kommunikasjon og samhandling
  • brukermedvirkning
  • observasjon og rapportering
På Vg3/opplæring i bedrift: da er du lærling, og må  du søke lærlingplass på et arbeidssted innen helse- og omsorgstjenestene. Det kan for eksempel være på  sykehjem, i hjemmesykepleien eller på et sykehus. 

Du får lønn og opplæring på arbeidsstedet. Læretiden varer i to år. Når den er fullført, kan du ta fagprøve. Etter bestått fagprøve, får du fagbrev og er helsefagarbeider.

Les hva trenger du å vite om praksispraktikantordning 

På bloggen min skal jeg beskrive alt nødvendig teoretisk kunnskap til å bestå fagprøve. 
dere finner eksempler på case'r, pleieplaner og mye mer om sykdomslære. Lykke til !    

se film på youtube

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar