side

tirsdag 7. oktober 2014

case KOLS pasient

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]


I møte med pårørende skal mann vise respekt og ikke dømme hvordan han håndterer eller bidrar i oppfølgning av søstra si. Han sikkert befinner seg i vanskelig situasjon og tydelig har noen problemer å finne seg selv i slik situasjon.  Jeg er nødt til å bli kjent med hvilket syn han har om sykdom til søstera og hvordan han opplever den. Broren hennes mister  sikkert en del av fritiden hans og sikkert er ikke veldig ung og sterk til å bistå mye. Her er det behov for hjemmesykepleie som følger opp og veileder de syke pårørende. Bror er en viktig resurss. Jeg gir også ham info for pårerende ved Kols og det finner ham på LHL sine sider ( www.lhl.no) eller på www.aktivmedkols.no


Hun som KOLS syk føler seg isolert  og syns at det er vanskelig å komme seg ut på egen hånd.  Jeg foreslår at jeg kontakter ergoterapeut som kan hjelpe henne med forskjellige hjelpe middler slik at hun får det bedre både inne og kan bevege seg utedoors.
I hennes tilfelle ville jeg forsøke å spørre henne om hun har lyst til å delta i noen aktiviteter som kan hjelpe henne med å bygge netverk. Målet er å finne tilbud til henne om opplæring, selvhjelp, mestring og nettverksetablering. Netverk og sosial støtte kan bidra til å skape helsefremmendemiljø. I forhold til pasient med KOLS sykdom det er veldig viktig for god samspill med brukeren og helsepersonell, Vi som helsefagarbeidere må vise respekt for individ. Det er viktig med dialog. Vi setter henne i fokus og møter med respekt. Viktig å bygge trygghet og tillit.  Det er viktig for meg som helsepersonell og møte pårørende og henne på en faglig og forsvarlig måte.  Det er mitt ansvar også at jeg skaper et godt forhold mellom oss. Jeg må fortjenne meg tillit ved å vise respekt, åpenhet, og vilje til å lytte, til å forstå pasienten.


Jeg som hjelper skal bidra at hun samler alle sine krefter og mestrer tiltak. Det er viktig at hun blir behandlet som andre på sin egen alder og få dekt sine omsorgsbehov.
Sosialebehov kan vi lett knytte til rehabilitering. Jeg kan foreslå at hun deltar på Lungerehabilitering. Det er Lege som skriver henvisning og tilbudet er gratis. I tilegg om hun ønsker vi kan kontakte LHL lokallag som arangerer turer for sine medlemmer.
Jeg spør henne om hun er interesert i noe, kanskje det finnes et strikke treff på bibliotek. Mestring er viktig å oppleve trivsel og livskvalitet. Det ville bli fint om hun ble kjent med folk fra nabolaget.


Problem\behov: føler seg isolert, vanskelig å komme seg ut på egen hånd
Ressurser: NAV hjelpemiddelsentral, Lege, pårørende
Mål: bygge nettverk, aktiviteter,


Tiltak
Begrunnelse
bror går sammen med henne til lege


vedkommende eller pårørende kan ringe KOLS telefon

lege kan skrive henvisning til KOLS skole
Kontakt med LHL


Kontakte hjelpemiddelsentral \ ergoterapeut ( -skaffe elektrisk scooter
-skaffe rullator
pårerende vil få vite mer om sykdommen, ble mer inkludert og få fortåelse for hennes behov

De kan få råd, veiledning eller noen å snakke med.

Lungerehabilitering det er gratis tilbud for pasienter med kols problemer. Det skal dekke behov for  undervisning, sosialt felleskap og gi fysisk aktivitet.

gruppe som tilbyr felleskap, gir støtte, sosiale aktiviteter med andre

Hjelpemidler kan bedre evnen til å gjennomføre og løse hverdagslige aktiviteter som for eksempel mobilitet ute
øke selvtilliten, pasient kan bevege seg innendors selvstendig


Problem\behov: skape ro
ressurser. meg selv, pårerende
Mål: ha ro, trygghet og tillit


Tiltak
Begrunnelse
- Gå rolig, ha rolige bevegelser, snakke med rolig stemme
- ha god tid tl samtale. til å stelle, spise sammen
- unngå at mange ting skjer samtidig
ro bidrar med å skape oversikten let å forstå og oppfatte rutiner, rutiner øker trygghet, mestring
vise respekt bidrar til å skape tillit
vise at man har god tid å tilpasser tempo til pasienten


Det er vanlig for pasienter med kols å være ofte i dårlig form. Vi sammarbeider med fysioterapeut og ergoterapuet og andre fag grupper og lager individuelt plan og vi skal ha henne på planleggings møter. Hun skal fortelle hvordan hun ønsker å ha tiltak \ rehabolitering. Hun bestemmer selv om hun orker å delta på aktiviteter og i hvilken grad hun vil gjøre det. Etter en avtalt periode skal vi ha evalueringsmøte med henne til å se hvordan tiltak fungerer og om de fyller hennes ønsker og behov.
Hun er plaget med pustebesvær og det  kan føre til nedsatt matlyst og ufrivillig vekttapp. Jeg skal samarbeide med ernæringsfysiolog som kan vurdere ernæringsstatus til phenne. Pasienten bør veies med jevne mellomrom. Undernernæring og vekttapp kan forverre KOLS. Et god alteranativ kan være å bruke næringsdrikke mellom måltider. Slike finnes i ulike smak og inneholder mye kalorier i lite volumm. Jeg kan hjelpe henne til å kontakte lege å få slike drikker på blå resept.
Det er viktig at kols pasienter for slik mat hun ønsker og liker mest, men jeg forklarer henne at sunt kosthold virker mot økt skade på lungene ved KOLS. Jeg sier til henne at hun bør spise ofte  ( 6-8 små måltider per dag) spise meieriprodukter med høyt fettinnhold, Bruke fett fisk, kjøtt og pålegg., drikke, velge kalde retter. Når får hun pustebesvær så skal hun hvile, ta medisiner før maten.


Da er jeg hjemme hos henne jeg kan hjelpe med forbereding de enkelte måltidene og tar en kjapt titt hva slags mat hun har i kjøleskapet. Jeg kan godt telle brødskiver og se hvor mye har hun spist ved min neste besøk.

Problem: KOSTHOLD
Ressurs: Pasient er klar, Helsetjenesten i kommunen, Lege, ernæringsfysiolog, Røde Kors
Mål:  at hun får i seg nok næring


Tiltak
Begrunnelse
- jeg gir informasjon, legger brosjyrer om sunt kosthold ved KOLS

- kontakt med ernæringsfysiolog


- levert ferdig laget middager fra kommunen
- mat venn fra Røde Kors
dette gir kunnskap, selvhjelp


har oppgave å informere og veilede pasienten, vurdere ernæringbehov

middager ble levert hjem til henne, pasient bruker ikke krefter til å lage mat, vi sikkrer at hun får næring

slik tilbud fra Frivilige organisasjon kan gi henne mer glede av å spise sammen med annen

Fysisk aktivitet er viktig for å hjelpe henne med å styrke musklene og rense luftveiene. Jeg foreslår sammarbeid med fysioterapeut som kan gjøre rede for lett aktivitet som blir tilpasset til henne. Min oppgave som helsefagarbeider er at jeg legger til rettte for aktivitteter og sosialt samvær.  Jeg må huske på at pasienten bruker nesten alt energi til å puste, det er derfor viktig å unngå alt mulig stress og at hun samler alle kreftene sine mens hun sover og hviler.Problem: rører seg lite
ressurs: klar og orientert
Mål: : beveger seg


Tiltak
Begrunnelse
- trening sammen med KOLS skole
- prøve å gjøre mest selv ( kle på, delta i stell, lage mat )

legge opp trening til henne av terapeuten, passive og aktive øvelser
styrketrening i de store muskelgruppene ølker arbeidskapasiteten. øker øvne til å delta i daglige aktiviteter,
reduserer trettheten og forbedrer muskelsvinn

det er viktig at trening er tilpasset pasienten og styrke til de enkelte
kan hjelpe med aktive og pasive øvelser,


Pasienten min er plaget med tungpust og her må vi jobbe med riktig pusteteknikk, Hun må lære seg å mestre angsten. Det er viktig at jeg gjør ting rolig hos henne, at jeg er sikkert og imøteklomende over henne. Jeg skal overføre ro og kontroll over situasjon til henne. Det er viktig at jeg får god tid til samtalen, kan stryke henne på ryggen.  


Problem: Tungt pust
Ressurs: Pasient klar og orientert
Mål: forbedre tungt pusten


Tiltak
Begrunnelse
- Kontakt med KOLS skole

- Fysioterapeut- hvilestillinger ( med hevet hud over kroppen)


- lufte rommet
kan være sammen med de andre å lære seg mestre pustebesvær
fysioterapeut kan gi individuelt veiledning, lære å puste riktig. Hjelp med å lette pusten, man slapper bedre og lungene kan bli fylt med nok oksygen
det sparres energi og pustemusklene optimaleres, lette pusten

det er lettere å puste med frisk luftIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar