side

onsdag 1. oktober 2014

Respekt i møte med pasienten.

Respekt

 Det er å vise hensyn, omtanke.


I mitt møte med brukeren eller pasienten viser jeg respekt for hvert menneskes verdighet.
I mitt arbeid gir jeg tjenester av god faglig kvalitet. Jeg er imøtekommende, og jeg fokuserer på pasientens interesser og tilstand.
I mitt arbeid møter jeg brukeren med vennlighet, respekt og omtanke. Jeg respekterer privatliv til brukeren, slik at jeg klarer å opprettholder grenser inn mot privatlivet.
I mitt arbeid gir jeg brukeren nødvendig informasjon om min yrkesutøvelse, og jeg støtter opp om brukerens rett til medvirkning og til å ta sine egne valg. Dersom min kompetanse ikke strekker til, plikter jeg å sørge for bistand.
I mitt arbeid overholder jeg taushetsplikten og verner opplysninger jeg får i mitt møte med bruker.
I mitt arbeid viser jeg respekt og omsorg for pårørende.

Kilde:National digital læringsarena   Lest 05.09.2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar