side

tirsdag 11. november 2014

Ettisk dilemma

Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta. Når vi blir trukket mellom ulike syn, sier vi at vi har et etisk dilemma. Som fagarbeider vil du stå overfor valg der du må veie ulike hensyn mot hverandre, og det blir din oppgave å bestemme hva som skal gjøres.

Vi har et etisk dilemma når: 
 - ulike verdier eller normer kommer i konflikt med hverandre
 - det som er rett for én, blir feil for en annen
-  ingen av løsningene er gode

Hvis lovverket sier noe om hva som er riktig eller galt i en situasjon, er du pålagt å følge dette når du er
på jobb.Det finnes også etiske retningslinjer for ulike yrkesgrupper og institusjoner som kan hjelpe de

kilde NDLA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar