side

tirsdag 11. november 2014

Hva er Etikk

Etikk er læren om riktig og galt. Ordet etikk kommer av det greske ordet ethos, som betyr «skikk og vane». Ofte har mennesker ulike meninger om hva som er riktig og galt.Livssyn, verdier og kultur påvirker oss. Hva som er riktig og galt, endrer seg også over tid.

Om du bryter de etiske reglene i hverdagen, blir du kanskje straffet med  stygge blikk og sosial utestenging.

Om du bryter  yrkesetiske regler, kan du bli påtalt av dine overordnede.

Om du bryter loven, kan du miste autorisasjonen din, og du kan bli straffet med beter og fengsel.

Yrkesetikk handler om de valgene du gjør som yrkesutøver og fagperson. Disse valgene angår brukere og kollegaer. Yrkesetikken er mer omfattende enn hverdagsetikken fordi flere mennesker er innblandet.


Du som skal bli fagarbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren, trenger kompetanse i å omgås andre. Du kommer i kontakt med mennesker som har en annen kulturbakgrunn, religion eller livsførsel enn deg. Du vil møte både friske og syke mennesker i alle aldre, og du skal jobbe med mennesker med nedsatt funksjonsevne.Du skal jobbe for og med mennesker, både brukere og kollegaer. Det du sier og gjør,
påvirker ditt samspill med andre. Derfor må du ha kjennskap til hovedtrekkene i etikken, og du må trene deg i å bli bevisst på hvilke signaler du gir. Andre mennesker forventer at du behandler dem med respekt, ikke minst når du er i en yrkesrolle. Måten du opptrer på, kan påvirke andres oppfatning av seg selv.

etiske regler for leger og helsepersonell : etikken og dødshjelp
etiske teorier

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar