side

torsdag 23. oktober 2014

å møte pasienten. Gode rutiner.
Det er viktig at personell har etablert gode rutiner for kommunikasjon

  • Alle ansatte bør få relevant informasjon om pasienten
  • Bestilling av tolk for minoritetsspråklige pasienter
  • Bestilling av døvetolk når pasienten har nedsatt- eller ingen hørsel
  • Alle bør føle seg trygge på sin oppgave Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar