side

torsdag 23. oktober 2014

Hånd hygiene på sykehjem

 • Smykker, ringer og neglelakk fjernes før håndvask, slik at alle steder på hendene er tilgjengelige for godt og effektivt renhold. Områder på hendene som er dårlig rengjort, gir grobunn for sopp og bakterier både fra egen og andres hud.
 • Hendene bør være frie for sår og rifter fordi disse kan være en mulig transportvei for smitte.
 • Munn og nese bør ikke dekkes av håndflatene når du hoster eller nyser. Benytt i stedet albuen.
 • Benytt håndkrem regelmessig for å unngå rue og sprukne hender.
 • Håndvask har til hensikt å fjerne synlig smuss fra hendene.
 • Fukt hendene med vann og såpe fra dispenser.
 • Fordel såpen godt over hele håndflaten og håndleddene.
 • Pass på at tommel, fingertupper, området mellom fingrene, håndflaten og håndryggen blir dekket av såpe.
 • Gni hendene i minst 30 sekunder, helst i 60.
 • Skyll av såpen under rennende lunkent vann.
 • Tørk huden grundig og forsiktig med engangs tørkepapir.
 • Steng kranen med det brukte papiret, eller bruk albuen eller kneet. Dette hindrer at hendene påføres «nye» mikroorganismer.
 • God håndvask kan gi en mikrobereduksjon på inntil 99 %.
Når skal vi utføre håndhygieneprosedyrer?

 • før vi gjør rent arbeid
 • før vi henter og tar i rent, desinfisert og sterilt utstyr
 • før vi håndterer mat
 • før og etter hver gang vi har fysisk kontakt med pasienter
 • før vi tar på engangshansker
 • før og etter at vi har stelt pasienter, redd senger eller gjort andre prosedyrer
 • etter at vi har vært på toalettet eller pusset nesen
 • etter at vi har berørt urent utstyr som bekken og temperaturmål
 • etter at vi har brukt hansker
kilde: NDLA

* Vil du vite mer om håndhygiene les National veileder for håndhygiene eller les mine oppgaver på bloggen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar