side

onsdag 11. februar 2015

En verdig avslutning på livet.

Husk å være kritisk og at dette er mitt eget samling av notater og dette kan ikke brukes som veileder. Sjekk alle faglige retningslinjer og vær kritisk. 

En verdig og god avslutning på livet
 • Pasienter skal ikke dø alene – behov for pleier tilstede hele tiden?
• Er pårørende tilstede – ønsker de at en pleier er sammen med dem?
• Prioritere at en pleier pasient og pårørende kjenner fra før er sammen med den døende
 • Pårørende må bli ivaretatt

Tenk på dette når du hjelper • om pasienten har smerter – er urolig eller ynker seg • om pusten forandrer seg – pustepauser, ralling ol? • om hender og føtter blir kalde • om hudfargen endrer seg • pårørendes reaksjoner og behov

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar