side

onsdag 11. februar 2015

Når døden inntreffer. Pårørende

Pårørende
 • pårørende er i en krevende og spesiell livssituasjon og har behov for støtte
 • omsorg for døende innebærer også at vi må vise omsorg for, ta vare på de pårørende
 • de må få informasjon og tilbud om å snakke med lege, sykepleier, prest, andre religiøse veiledere eller andre fagpersoner
 • De må få tilbud om mat, drikke og sørge avlastning slik at de kan hvile

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar