side

mandag 6. april 2015

praksiskandidatordning i helsefagarbediderfaget. Hva trenger du å vite før fagprøven!

Det er mange som lurer på om de har nok praksis og hvordan det er med reglene.  Jeg fant noen informasjon som kan være nyttig. Les det som følger :

 § 3.5 Etter § 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt som bestemmer godkjenning av praksis og prøveformer. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksis i forbindelse med oppmelding til praktisk prøve. Alle som avlegger fagprøve må melde seg opp til fag-/svenneprøve i sitt bostedsfylke.

Formål: Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte.

 Kompetanse: Etter bestått fagprøve utstedes det fagbrev.
Yrkesbetegnelsen: Helsefagarbeider

 Krav til praksis: 60 måneder. allsidig praksis innen faget. (100 % stilling) (Dvs. ordinær utdanningstid 48 måneder. + 25 % =60 måneder

Hedmark fylkeskommune opparbeidet  praksiskalkulator

 Relevant praksis som kan godkjennes: - Institusjon - Hjemmebaserte tjenester - Rusomsorg - Omsorgslønn, gir full godskriving tilsvarende stillingsstørrelsen - Stell og pleie av foreldre/slektninger der dette kan dokumenteres og beskrives godt - Hjemmehjelp, støttekontakt, fosterforeldre og barnehage (godskrives med inntil 6 måneder)

 Krav til teori: Praksiskandidaten må ha bestått tverrfaglig eksamen for praksiskandidater i helsearbeiderfag,  før man kan melde seg opp til fagprøve.

Tverrfaglig eksamen kan avlegges to ganger pr år. . For oppmelding gå inn på www.privatistweb.no.

Læreplanen: Sett deg inn i læreplanen for faget. Læreplan finner du på www.udir.no

Se også ofte stilte spørsmål

Relevant praksis som kan godkjennes: - Institusjon - Hjemmebaserte tjenester - Rusomsorg - Omsorgslønn, gir full godskriving tilsvarende stillingsstørrelsen - Stell og pleie av foreldre/slektninger der dette kan dokumenteres og beskrives godt - Hjemmehjelp, støttekontakt, fosterforeldre og barnehage (godskrives med inntil 6 måneder)  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar