side

søndag 5. april 2015

Pleieplan: Kols

Hei,

I dag legger jeg ut mine tiltak i forhold til Kols, tung- og kronisk pust.

OBS! Vær kritisk og bruk dette som hjelpemiddel, bruk dine egne ord og tilpass til case!

Husk å være kritisk og at dette er mitt eget samling av notater og dette kan ikke brukes som veileder. Sjekk alle faglige retningslinjer og vær kritisk. 


Problem
KOLS
TUNG PUSTkronisk host

Resurser 
Pasienten kan si ifra hvordan dags formen er. Kommuniserer og klar
Kan sitte
KommunisererMÅL
- unngå anfall med pustevansker
- opprettholde bedre almentilstand
- bedre pusten
-minst mulig ubehag
-godt oksygenopptak

TILTAK
* Observere pusten , respirasjon ...
* observere om pasienten hoster opp ekspektorat
* observere fargen på huden, leppene og fingrene
* lære riktig pusteteknikk
*balanse mellom aktivitet og hvile
* bytte stilling
* be pasienten om å puste rolig
* informere
* tilkalle fysioterapeut å hjelpe med pusteteknikken


BAKGRUNN
Viktig å observere slik at jeg kan rapportere videre hvis det skjer noen forandringer eller forverring av sykdommen. Hvis brukeren får anstrengt pust trenger hun å hvile mer. Hvis pusten er normal kan hun gå i fysisk aktivitet, og det er bra for å bygge opp lungekapasiteten. Ved å puste godt med magen kan hun\han slappe bedre og få fylt lungene med nok luft.
Da vi bytter stilling er det lettere å puste med hevet hode
vi veileder pasienten med pustebesvær fysioterapeut kan hjelpe å lære pusteteknikk


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar