side

tirsdag 24. februar 2015

Helsearbeid overfor hinduistiske pasienter.

I dag har jeg bestemt meg å skrive litt mer om hinduisme og helsearbeid over hinduistiske pasienter.  Som dere sikkert vet Norge har flere hinduer enn noen av de andre nordiske landene. De praktiserer sin religion, hinduismen. Nylig har jeg sett program om hinduistiske pasienter i Sverige. Dette motiverte meg til å skrive mer om Helsearbeid rettet mot denne gruppen.

Bedre forståelse og kunnskap gir økt kvalitet på pleie og omsorg. 

Hinduisme er en av den eldste av verdensreligionene. Over tre fjerdedeler av den indiske befolkning på ca 1050 milioner er hinduer. ( Caplex.no 2004) I Nepal er hinduismen statsreligion. Også Bangladesh og Sri Lanka har en stor hinduistisk befolkning. I tillegg finnes det hinduer i flere områder i verden ( Uganda, Tanzania, og Kenya)
Hinduismen kan betraktes som både et religiøst og et sosialt system.

Hinduer tror at det livet man levde i sitt forrige liv bestemmer enns nåværende livssituasjon eller karma. Det bestemmer om sjelen skal klatre oppover eller rykke nedover på eksistensstigen, om man skal gjenfødes i en plante eller et dyr, eller et menneske av høy eller lav kaste.
Tempelet spiller en stor rolle i hinduens liv. Her finner man ofte mange fargerike og utsmykkete gudebilder. Ikke minst astrologi betyr mye for hinduene.

India har rundt 3000 ulike kaster. Kilde: wikipedia om et kaste i India
Det er straffbart å diskriminere mennesker på grunn av deres kastetilhørighet men likevel har det vist seg at dette er vanskelig tema pga rituell renhet.

Rituell renhet
Kravene er slik at man kan ikke gifte seg utenom kasten, og man kan heller ikke spise sammen med kasteløse, eller medlemmer av en lavere kaste. Den maten som man spiser må være laget av en som er fra det samme kaste, eller kan maten bli urent.
Renseritualer: Man ser på kroppshygiene som viktig. Stillestående vann er regnet som uhygienisk, de foretrekker å vaske seg i rennende vann. Etter  hver toelettbesøk må mann skylle seg nedetil og vaske hendene.

Diettregler
Mange hinduer er vegetariane og det betyr at de spiser maten som er fri for animalsk fett. Strenge vegetarianer vil ikke spise fisk, egg eller sopp.
Noen ( særlig bengladere) spiser fisk, men aldri storfekjøtt. Det har sammenheng med kua er symbolet på livet. Melkeprodukter og grønnsaker kan de fleste spise.
Hinduene har en del fastedager i året. De som tror på Visnu, faster på lørdager, tilhøngere Shiva faster på mandager. Enker faster på årsdagen for mannens død.
Da er en renselsesperiode da kroppen kvitter seg med avfallstoffer.

Språk og kommunikasjon
I India  snakker de i svært mange dialekter og språk. Men Hindi og engelsk er landets offisielle språk.
Den tradisjonele måten å hilse på, er å føre håndflatene mot hverandre.
De vinker til seg med håndflaten ned. Det å kalle til seg noen ved å vinke med håndflaten opp, blir sett som uhøflig.

Sykdomsforklaring og behandling
Hindu tror at balanse i kroppsvæsker : pust, slim, galle gir organismen liv og bevegelse, mens ubalanse fører til sykdom. Som i folkemedisin ayuveda det er naturelementer: eter, vind, vann, jord og ild. les mer om ayurveda medisin på www.forskning.no

Ved siden av naturlige sykdom årsaker kan det være overnaturlige årsaker til sykdom:
- ånder
-det onde øyet
- det onde munn
- straff fra gudene
- svart magi
- dårlig karma

bahandling innenfor ayurveda dreier seg i hovedsak om å berolige eller aktivere kroppsvæskene og gjenopprette balansen mellom dem ( diett, hygiene, fysioterapi, massasje, medikamenter, magi)

Vi bør legge forholdene for at pasienten skal kunne praktisere sin religion i den grad hun eller han ønsker og er i stand til det. Det gjelder særlig:
1 renhet
2 diett
3 livets sluttfase


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar