side

lørdag 21. februar 2015

Vanlige symptomer fra urinsystemet. Observasjon av urin og vannlatingsmønster.

Husk å være kritisk og at dette er mitt eget samling av notater og dette kan ikke brukes som veileder. Sjekk alle faglige retningslinjer og vær kritisk. 


Som helsefagarbeider må du vite hva og hvordan du skal observere og rapportere.

1. Observasjon av urin og vannlatingsmønster
Vi legger merke til:
-  hyppighet
- mengde
- smerte eller svie ved vannlating
- om bruker har kontroll over vannlating

2. Da vi observerer urinen:
Ve legger merke til:
- farge
- innhold
- lukt

Hva betyr det :

Hyppig vannlating og mye lys urin: 
- hyppig vannlating trenger ikke bety at noe er galt. Det kan skyldes at pasienten får vanndrivende medisin og drikker mye.
- årsaken til hyppig vannlating kan være også sykdom diabetes melutis 
- urinmengde også øke da vi drikker alkohol

Hyppig vannlating og lite mørk urin
-et eller flere symptomer kan tyde på at pasient har UVI :'
- hyppig vannlating med lite og mørk urin
- svie ved vannlatingen
- grumsete og eventuelt illeluktende urin

Hyppig vannlating med ufullstendig tømming eller svak stråle kan være symptom på forstørret prostatakjertel hos menn. 

Rød, brunlig eller eller blod i urinen
- årsaken til brun eller rød farge kan være mensuasjon eller matvarer med kraftig farge. Men ofte det er tegn på sykdom i UVI eller kjønnsorganer.

Sjelden vannlating og lite urin
- hvis pasient har samtidig ødemer kan det tyde på svikt i nyrer.
- det kan betyr også at bruker drikker for lite og er i ferd med å bli uttørket

Ingen urin, men har vannlating og eventuelt smerte
- det kan tyde på urinretensjon ( bruker av en eller annen grunn kan ikke kvitte seg med urin )
pasient føler sterke smerter. Tilstand er alvorlig.

Samling av urin:
Noen ganger er det nødvendig å samle urin i et eller flere døgn. Det er viktig å informere brukeren slit at han husker på å bruke flaske eller bekken når han skal late vannet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar