side

onsdag 25. februar 2015

Helsearbeid overfor hinduistiske pasienter. Kommunikasjon og samhandling

Hinduistiske pasienter kan ha forskjellig kulturbakgrunn, og det er vanskelig å si noe om deres kommunikasjonsform. Det kan forekomme mye språk problemer. Det kan oppstå språk misforståelser som kan føre til irritasjon og utrygghet og dramatisk forklaring på sykdomsymptomer
og selve måten de forklarer symptomer kan være vanskelig å forstå. I tillegg til verbale kommunikasjonsformer kommer det i tillegg forskjeller i kroppspråket.
Dersom kommunikasjonen må skje gjennom tolk, bør det benytter profesjonell tolk.

Det er også viktig å sjekke hvordan pasient ønsker å bli tiltalt. Da viser vi båre respekt og tillit hos pasienten.

I forhold til diettreglene så det er viktig å samle de: Hva pasienten må følge? Kan pasienten spise maten på sykehuset eller må den være laget av en person som tilhører det samme kaste? Er pasienten vegetarianer? Hva han har lov å spise ? Kan han spise sammen med de andre pasienter?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar